#Privacy Professional

De betekenisvolle FG

De Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) die zichzelf positioneert als een inspirerende leider realiseert op het gebied van gegevensbescherming veel meer binnen de organisatie. Daarnaast kan hij rekenen op meer focus en vertrouwen van zijn collega’s en dat werkt toch een stuk prettiger. Wie nu FG is kent de valkuilen van te weinig tijd, te weinig middelen en te weinig urgentie vanuit de directie: als gevolg draait het FG-schap al gauw om brandjes blussen, terwijl je eigenlijk volgens een gedegen en richtinggevend plan zou willen werken. Natuurlijk met wat speelruimte voor een incidentje her en der. 

Vraag is hoog, aanbod is schaars
Maar waar leer je deze vaardigheden? Hoewel het huidige opleidingsaanbod divers is, is het  veelal gericht op basiskennis van de AVG en de toepasselijkheid van privacy principes. Belangrijk als basis, dat zonder meer. Maar toereikend voor “echte” situaties? Hoe complexer de organisatie, hoe deskundiger de FG moet zijn.
Wie zich als FG verder wil verdiepen kan na de zomer van 2021 senior-FG-vaardigheden ontwikkelen bij Privacy1. Wij bieden een 5-daagse training aan die opleidt tot Senior Privacy Professional (SPP).

Onze Aanpak
We integreren een bedrijfskundige focus in het gebied van gegevensbescherming. Zo starten we de opleiding met een module over hoe binnen de organisatie betekenisvolle doelen kunnen worden gerealiseerd: Welke unieke waarde dient de FG in de organisatie in te brengen, hoe vertaalt zich dat in concrete ‘output’? Welke richting wil de organisatie op en hoe gaat de FG en de organisatie om met veranderingen? Het zou mooi zijn als de richting van de organisatie in zijn geheel, maar met name ten aanzien van de data zo duidelijk is, dat deze om kan gaan met veranderingen en wordt toegewerkt naar een duurzame en zichtbare gegevensbeschermings-strategie. Het grote voordeel is dat het mes op deze manier aan alle kanten gaat snijden, de investeringen van de organisatie een duurzaam karakter krijgen en zichtbaar meer privacy volwassenheid met zich mee brengen. Uit onderzoek is gebleken dat met een aanpak die is opgesteld door authentieke leiders en de doelen helder zijn, er veel meer wordt bereikt dan als de betekenis van privacy in de organisatie ongemerkt blijft. 

Wil je als FG meer impact in de organisatie teweegbrengen, je eigen individuele niveau ontstijgen en de lat hoger leggen dan anderen? Dan is de opleiding Senior Privacy Professional iets voor jou! Het is namelijk de hoogste tijd om die lat eens hoger te gaan leggen en met een innovatieve club FG’s nieuwe output te creëren die daadwerkelijk een positieve impact heeft. Wij hebben er enorm veel zin in ieder geval! Het is onze ‘purpose’ om daarvoor een podium te creëren waarbij Privacy Professionals niet alleen hun eigen identiteit verder kunnen vormgeven, maar ook vooral betekenis kunnen geven aan het recht op informationele privacy.

Onze training gaat van start na de zomer, maar we horen het graag als je belangstelling hebt! Download alvast de handout, waarin we uitleggen hoe de opleiding is opgebouwd, en wat onze opleiding voor jou en je organisatie kan doen.