#Algemeen

Toestemming nodig bij het maken van foto’s in de openbare ruimte?

Begin augustus ging de website van kermissen in de gemeente Boxmeer offline, omdat er foto’s op stonden van kermisbezoekers die hier geen toestemming voor hadden gegeven. De gemeente wilde niet geconfronteerd worden met kermisbezoekers die claims zouden gaan indienen en daarom is besloten de website op zwart te zetten.[1] Hoe zit het ook alweer met het vragen van toestemming in openbare ruimtes?

Persoonsgegeven?
De Avg is alleen van toepassing als er persoonsgegevens worden verwerkt. Er is sprake van het verwerken van persoonsgegevens als de personen op de foto’s geïdentificeerd kunnen worden.[2] Het onherkenbaar maken van personen, bijvoorbeeld door het blurren van gezichten, is hierbij niet altijd een goede oplossing omdat personen in sommige gevallen alsnog kunnen worden herkend (denk aan specifieke uiterlijke kenmerken van die persoon).  Wanneer personen op foto’s herkend kunnen worden is de Avg van toepassing en dient er een grondslag te bestaan voor het publiceren van foto’s. De grondslag ‘toestemming’ ligt in dit geval het meest voor de hand.

Vereisten toestemming
Indien toestemming noodzakelijk is, zal de toestemming moeten voldoen aan een aantal vereisten. Zo moeten personen door middel van een actieve handeling toestemming geven, waaruit blijkt dat ze vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig met het publiceren van de foto instemmen.[3] De toestemming dient tevens aangetoond te kunnen worden en de betreffende personen dienen de toestemming ook te allen tijde weer in te kunnen trekken.[4]

Wanneer de gemeente (of kermisexploitant) dus foto’s van een kermis wil publiceren, waar herkenbaar kermisbezoekers op staan afgebeeld, dan dient er dus op de juiste manier toestemming gevraagd te worden aan de betreffende kermisbezoekers.

Geschreven door Tom Klatter, IT-jurist bij Privacy1.

Twijfel je of er in een bepaalde situatie toestemming gevraagd dient te worden? Neem dan contact op met de IT-juristen van Privacy1.

[1] https://www.gelderlander.nl/boxmeer/website-kermissen-gemeente-boxmeer-op-zwart-uit-angst-voor-privacy-claims~a5d496b5/?referrer=https://www.nu.nl/tech/5975078/boxmeer-haalt-site-met-kermisfotos-offline-uit-angst-voor-privacyklachten.html

[2] Art. 4 lid 1 Avg

[3] Overweging 32 considerans Avg

[4] Art. 7 Avg