Skip to content

Certifified Information Technology Professional (CIPT)

BESCHIKBARE DATA
23, 24 en 25 juni 2021 van 9.00 – 13.00
Direct inschrijven

Zoals technologie niet meer weg te denken is uit onze samenleving, zo is gegevensbescherming niet meer weg te denken uit de technologie. Voortschrijdende technologische ontwikkelingen in combinatie met nieuwe privacywetgeving creëren een grote vraag naar technici die het belang van gegevensbescherming erkennen. Bovendien zijn er privacy-professionals nodig die begrip van techniek kunnen overbrengen binnen hun organisatie.
Steeds meer organisaties zien het belang in van de aanstelling van security- en privacy-professionals en informatiemanagers. Zij kunnen een bron van steun en inspiratie zijn voor hun omgeving om privacy in de IT te waarborgen.

WAAR GAAT CIPT OVER?
De wereldwijd erkende, ISO-gecertificeerde CIPT-training van IAPP is ontworpen om professionals te leren een vertaalslag te maken tussen technologie en privacy. Vanuit dit perspectief kunnen zij gegevensbescherming binnen de organisatie vanaf de basis af opbouwen. Gecertificeerde CIPT’ers kunnen privacy-risico’s herkennen in software en systemen en de organisatie onder controle krijgen op IT-vlak.
Begin 2020 heeft IAPP twee nieuwe domeinen, privacy engineering en privacy by design, toegevoegd aan de training. Hiermee sluit het trainingsprogramma volledig aan op de actualiteit. Het certificaat garandeert een actueel kennisniveau waarmee ieder privacy- en technologie-gerelateerd obstakel overwonnen kan worden.

VOOR WIE IS CIPT?
CIPT is een aanwinst voor iedereen die het gat wil dichten tussen technologie en privacy. Professionals die baat hebben bij CIPT zijn onder andere: data protection officers, privacy-professionals, security en privacy officers, data engineers, data scientists, ethical hackers, IT-ontwikkelaars, software-developers, etcetera.

WAT KAN IK MET CIPT?
Na het voltooien van de training kunnen deelnemers:

  • de fundamentele principes van privacy in technologie herkennen; veel voorkomende praktijken en frameworks omschrijven en toepassen;
  •  verwachtingen van stakeholders identificeren en hier op praktische en effectieve manier vorm aan geven;
  •  privacy integreren vanaf de beginfase van de ontwikkeling van IT-services en producten, daarbij rekening houdend met privacy by design;
  •  voordelen en uitdagingen van opkomende technologieën zoals blokchain, AI en sensortechnologie herkennen en deze technologieën op een verantwoorde manier inzetten;
  •  best practices ontwerpen voor beveiliging en controle van gegevens, zoals dataminimalisatie, beperkte toegang en encryptie;
  •  privacy-issues bespreken en verhelpen in samenwerking met met management-, ontwikkelings-, marketing- en juridische afdelingen

HOE ZIET CIPT ERUIT BIJ PRIVACY1?
De training wordt online gegeven. Door te werken in kleine groepen is er voldoende ruimte voor vragen aan de docent en medecursisten. De training wordt in 4 dagdelen gegeven, verdeeld over 2 of 4 dagen. De training wordt in het Nederlands gegeven. Het officiële IAPP materiaal en het examen zijn in het Engels.

OPBOUW VAN DE TRAINING:

Deze module geeft de fundamentele elementen weer die nodig zijn voor het inbedden van Privacy in Technologie, met behulp van Privacy by design default, een overzicht van de data life cycle en algemene privacy risicomodellen en frameworks.

Deze module omschrijft de rol van de Privacy in Technologie Professional in het zorgen voor compliance en het voldoen aan verwachtingen van stakeholders. De module gaat in op de relatie tussen privacy en veiligheid.

Deze module draait om het identificeren van risico’s inherent aan de verschillende stadia van de data life cycle en gaat in op hoe softwarebeveiliging privacy-bedreigingen kan voorkomen. Het programma richt zich op de impact van cybercrime en social engineering.

De module betreft een doorsnede van de strategieën en technieken om privacy te verbeteren via de data life cycle, waaronder: identiteits- en toegangsmanagement; authenticatie, encryptie en aggregatie; verzameling en gebruik van persoonsgegevens.

De focus ligt in deze module op de rol van privacy engineering in een organisatie, waaronder de doelstellingen van privacy engineering, privacy design-patronen, en privacy-risico’s van software worden verstaan.

Deze module illustreert het proces en de methodologie van het privacy-by-designmodel en belicht best practices om continue waakzaamheid te garanderen bij het implementeren van privacy by design.

Deze module behandelt de meest voorkomende uitdagingen ten aanzien van online privacy-issues, waaronder geautomatiseerde besluitvorming, algoritmen en social media.

Contact

Lübeckweg 2
9723 HE Groningen

050-2113424
hallo@privacy1.nl

Volg ons

Onze nieuwsbrief