Opleiding SPP

3,018.95

Privacy1 helpt al sinds 2005 organisaties bij het op een verantwoorde en praktische manier voldoen aan wetgeving op het gebied van het implementeren van privacy wet- en regelgeving en verzorgt sinds 2017 wereldwijd erkende opleidingen op het gebied van privacy. Het uitgangspunt van Privacy1 is dat de ondersteuning gericht moet zijn op het overdragen van kennis, het structureren van het proces en het aanreiken van praktische instrumenten. Na het volgen van de opleiding zal de organisatie en de senior privacy professional zelf in staat zijn, zonder duurzame of dure hulp van buitenaf, te zorgen voor implementatie en beheer van de privacyaspecten.

Privacy1 heeft de afgelopen jaren ruime kennis en ervaring opgedaan met het verzorgen van verschillende, aan Privacy management gerelateerde, cursussen, opleidingen en trainingen, waaronder de wereldwijd erkende certificaten CIPP/E, CIPM en CIPT. En nu is het tijd voor de volgende stap! Privacy Professionals opleiden tot de seniors die nodig zijn.

Beschrijving

Waarom de opleiding tot Senior Privacy Professional?

Hoe krijg je privacy in de visie en missie van je organisatie? Hoe zorg je voor meer privacy awareness onder alle medewerkers? Hoe kun je de kennis over nut en noodzaak van privacy vergroten binnen je organisatie? En wat is de juiste (communicatie)strategie als er privacy maatregelen geïmplementeerd moeten worden? Dit zijn vragen die in de opleiding SPP centraal staan.

Het huidige aanbod van opleidingen voor privacy professionals is vooral gericht op het overdragen van theoretische basiskennis van AVG of project- en privacy management. Deze eenzijdige benadering zorgt ervoor dat privacy professionals zich niet ontwikkelen in belangrijke competenties zoals leiderschap, beïnvloedingsstijlen en organisatiesensitiviteit.

Ook privacy op de agenda krijgen en veranderstrategieën om bestuur, management en de werkvloer in beweging te krijgen zijn competenties die in het huidige aanbod niet behandeld worden. Dit zijn competenties die ónmisbaar zijn om organisaties AVG-compliant te krijgen. Daarnaast ontbreekt bij de huidige opleidingen de praktische toepassing, waardoor deelnemers niet leren hoe zij opgedane kennis moeten toepassen en vertalen naar hun organisatie.